Trong năm 2018, đến tháng 02 tỉnh Quảng Trị đã trao đổi

24551
văn bản qua mạng
giữa 45 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 09:19
ngày 18/02/2018)